ABEXA az ön igényeit szállítja

You are here Tudástár | Logisztikai lexikon
Tudástár - Contents
Filter Title 
Filter Content 
 • 0-9   ( 1 elemek )
 • A   ( 20 elemek )
 • B   ( 6 elemek )
 • C   ( 22 elemek )
 • D   ( 10 elemek )
 • E   ( 13 elemek )
 • F   ( 20 elemek )
 • G   ( 7 elemek )
 • H   ( 10 elemek )
 • I   ( 12 elemek )
 • J   ( 1 elemek )
 • K   ( 16 elemek )
 • L   ( 11 elemek )
 • M   ( 19 elemek )
 • N   ( 7 elemek )
 • O   ( 6 elemek )
 • P   ( 8 elemek )
 • R   ( 23 elemek )
 • S   ( 17 elemek )
 • T   ( 17 elemek )
 • V   ( 5 elemek )
 • W   ( 4 elemek )
 • Y   ( 2 elemek )
 
0-9 top
1 9M elv
A top
1 Áruutak költségei
2 ÁFK
3 ÁFF
4 Anyagkihozatali norma
5 Anyagfelhasználási norma
6 ADN
7 AGCY
8 AWB
9 ATP
10 ATA
11 ASL
12 AMT
13 AICCF
14 AFDT
15 AETR
16 AEA
17 ADSL
18 ADR
19 ADET
20 ACTS
B top
1 Bruttó hordképesség
2 Bizományosi kereskedelem
3 B/L
4 BEIG
5 BAF
6 B.W.
C top
1 Csomagküldő kereskedés
2 CONSOLIDATION B/L
3 CONSIGNEE
4 CO-FINANSZIROZÁS
5 CITY LOGISZTIKA
6 CARRIER
7 CPT
8 COTIF
9 CMR
10 CIV
11 CIP
12 CIM
13 CIL
14 CIF
15 CFR
16 CER
17 CEMT
18 CAM
19 CAF
20 CAD
21 C2 vonalosztály
22 C/N
D top
1 DÁF
2 Demurrage
3 Darabáru
4 Dangoba
5 DGR
6 DES
7 DEQ
8 DAF
9 DDU
10 DDP
E top
1 Értékelőny
2 Externális költségek
3 EURO
4 Euró-rakodólap
5 Egységrakomány-képzés
6 EV-SAD
7 EUR1
8 ETK
9 ELVIRA
10 ELA
11 EEI
12 EDI
13 EAN
F top
1 Függő keresletű készletek
2 Független keresletű készletek
3 Freight prepaid
4 FIATA
5 Folyómétersúly
6 FWR FIATA
7 FWC
8 FOB
9 FIOT
10 FIOS
11 FIO
12 FILO
13 FIFO rendszer
14 FIFO elv
15 FCL-FCL
16 FCA
17 FBL
18 FAST
19 FAS
20 FIFO
G top
1 Gépcsoport
2 GySEV
3 Gépkihasználtság
4 General cargo
5 GSM
6 GPS
7 GCR
H top
1 Hét M-elv
2 Házaló kereskedés
3 Három G
4 Hucke-pack technikák
5 Hozzárendelhető költség
6 Hozzáadott érték
7 Haszongépjárművek
8 Hajózási konferencia
9 HPS
10 HAWB
I top
1 Integrált logisztikai menedzsment
2 INPUT
3 Időtényező
4 Időmenedzsment
5 ITJ
6 ISPA
7 ISO
8 ISO 1 sorozatú konténerek
9 IRU
10 IMDG
11 ICF
12 IATA
J top
1 JIT
K top
1 Közterületi árusítás
2 Központi fizetési mód
3 Közhasznúsági törvény
4 Kötött helyfoglalásos rendszer
5 Készlet-elérhetőség
6 KÁSZ
7 konténer
8 Kontingens
9 Komissiózás
10 Kombinált szállítás
11 Kocsirakomány
12 Kiskereskedelem
13 Kereskedelem
14 KALO
15 KANBAN
16 KAIZEN
L top
1 Logisztika
2 Lead-time
3 LSZK
4 LIFO
5 LIFO-rendszer
6 LFK
7 LCL
8 LCL - LCL
9 LCL - FCL
10 LASH
11 LAN
M top
1 Multimodalitás
2 Mozgóárusítás
3 Mozgóbolt
4 Monostruktúra
5 Mofi-trailer
6 Megvalósult city-logisztikai projektek
7 Maximális logisztikai nyereség
8 Marzs
9 MVÁ
10 MRP-rendszerek
11 MLE
12 MALÉV
13 MKIK
14 MKFE
15 MET
16 M.O
17 M.N.
18 M. I. P.
19 MLBKT
N top
1 Nyomtáv
2 Nettó hordképesség
3 Nagysebességű vasút
4 Nagykereskedelem
5 NCTS
6 N.D.
7 N.C.V.
O top
1 Összkészlet
2 Összgördülő tömeg
3 OUTPUT
4 On-line
5 OCR
6 OBO
P top
1 Pótkocsi, félpótkocsi
2 Polistruktúra
3 Piac
4 PALMTOP
5 PRI-rendszer
6 PP
7 PDA
8 P.D
R top
1 Rendelési ciklusidő
2 Refakcia
3 Raktár befogadóképessége
4 Rakszer
5 Rakszelvény
6 Rakméter
7 Rakminta
8 Rakjegyzék
9 Rack jobber
10 RABATE
11 RST
12 ROI
13 RO-RO
14 RND-rendszer
15 RIV
16 RIP
17 RIEX
18 RID
19 RICO
20 RDSS
21 R&W
22 QJ
23 QR
S top
1 Szállítóképesség
2 Shuttle-vonatok
3 Szállítási pontosság
4 Szállítási lánc
5 Szubszidiaritás
6 Szinkrongyártás
7 Szabad helyfoglalásos rendszer
8 Stornódíj
9 Skontó
10 Shipper
11 Shipped on board
12 SZMGSZ
13 SZIR
14 SI-SO
15 SDR
16 SCM
17 SC
T top
1 ULD
2 ULCC
3 UIRR
4 UIC
5 U.C.
6 Tárolási rendszerek
7 Tárház
8 TÉTI
9 Telematika
10 Tartózkodási igazolólap
11 Tachograf
12 TOUROPT 3.1
13 TIR
14 TIR-Carnet
15 TEU
16 TEN
17 TACT
V top
1 Űrszelvény
2 Vásár
3 VÜSZ
4 Vezetési idők
5 Varsói Egyezmény
W top
1 WLAN
2 WAN
3 WAB
4 W.B.
Y top
1 Zajemisszió
2 ZAIR
Joomlart

ABEXA Kft.

Akciós ajánlatok